Haptonomie

Wat is Haptonomie

De haptonomie is een wetenschap die de wetmatigheden van het menselijke gevoelsleven bestudeert. Zij legt zich daarbij in het bijzonder toe op het beschrijven van al datgene wat een rol speelt in de tussen-menselijke affectieve verhoudingen, communicatie, interacties en relaties en het overdragen en beleefbaar maken hiervan in scholing en begeleiding.
 
 • Het begrip haptonomie is een samenvoeging van twee Oudgriekse begrippen: hapsis en nomos
 • Hapsis betekent: gevoel, gevoelsbeleving, tact, tast
 • Nomos betekent: wet, regel, norm

Hapto, in het woord haptonomie, stamt van het werkwoord haptein wat betekent: aanraken, verenigen, een relatie vestigen, zich hechten aan. en in overdrachtelijke zin: in (tactiel) contact treden om gezond te maken, te helen, te bevestigen. Dit specifieke contact karakteriseert de haptonomische benadering: het ontmoetend, helend (is heel makend, heel de mens omvattend) aanraken om de ander in zijn wezen te bevestigen.

In haar praktische toepassing is de haptonomie geen geneeswijze of therapie maar een benaderingswijze die binnen elk beroep van de welzijns- of gezondheidszorg te integreren is. Op basis van deze integratie kan men vanuit haptonomische optiek zicht krijgen op de aangeboden problematiek, het mogelijk ontstaan ervan en wat de mens vanuit persoonlijke vermogens en mogelijkheden daaraan zelf kan doen. Deze begeleidingsvorm wil mensen onder meer laten ontdekken hoe zij zelf keuzes kunnen maken, richting kunnen geven aan en daar zelf verantwoordelijkheid voor kunnen nemen en dragen. Het appèl op de eigen vermogens en mogelijkheden en het actief participeren is daarom essentieel binnen een haptonomische begeleiding.

De mens neemt deel aan de leefwereld via een veelheid aan contacten en interacties, waarbij hij voortdurend geconfronteerd wordt met de noodzaak tot het nemen van al dan niet bewuste persoonlijke keuzes of stellingnamen. In onze maatschappij, en ook onze opvoeding, zijn wij maar al te vaak geneigd keuzes te maken op grond van wat wij menen dat onze omgeving van ons verwacht of wenselijk acht. Het is daarbij niet vanzelfsprekend te luisteren naar wat wij diep in ons zelf voelen en beleven, en dié keuze te maken die voor ons zélf van belang is en bij ons past. Het maken van keuzes gebaseerd op datgene wat men van ons verwacht kan zelfs zo eigen geworden zijn dat men de innerlijke overtuiging gekregen heeft dat het zo hoort. Als wij hebben geleerd op dié grond keuzes te maken blijkt het op latere leeftijd niet eenvoudig om te kunnen beluisteren hoe het voor ons zélf ligt. Hierin kan een belangrijke grond gelegen zijn voor stoornissen in het persoonlijk fungeren en het zich daarbij al dan niet welbevinden.
 

Haptotherapie

Deze vorm van begeleiden is erop gericht de patiënt bewust te maken van de wijze waarop hij/zij met zijn/haar klachten omgaat, er evt door beheerst wordt of er zich door laat bepalen. De fysiotherapeut de patiënt ervaren wat er verandert als hij/zij het probleem gevoelsmatig benadert.

De begeleiding brengt de patiënt in een bewustwordingsproces en leert hem:
 • Eerder te luisteren naar zichzelf en daar gehoor aan durven te geven
 • Duidelijk durven en kunnen zijn
 • Om te leren omgaan met gevoelens en deze te accepteren
 • De problemen onder ogen te zie, aan te gaan en te verwerken cq op te lossen

Haptotherapie is een therapievorm die probeert de lijn van emoties en gevoelens in het leven een juiste plek te geven. Naast het verstand, zijn ook gevoelens en emoties en het bewustzijn hiervan, belangrijk voor ons welbevinden.

Er zijn, eenvoudig gezegd, twee manieren om met onszelf en de wereld waarin wij leven om te gaan. De eerste manier is die van het verstand. Wij willen begrijpen wie wij zijn en beredeneren hoe de wereld in elkaar steekt. Wij leven in een cultuur waarin het rationele, het verstand, de boventoon voert. Het lijkt ons de meeste zekerheid te verschaffen. Er is ook een tweede manier, dat is de lijn van emoties en gevoelens. Gebeurtenissen en ontmoetingen roepen allerlei emoties bij ons op. Echter, wij zijn ons die emoties niet altijd bewust en ze kunnen verschillen van persoon tot persoon. Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om te kunnen vertrouwen op die gevoelens.

De fysiotherapeut die op haptonomische basis werkt: Behandelt vanuit een haptonomische benadering daarbij gebruik makend van zijn fysiotherapeutische kennis en mogelijkheden. De fysiotherapeut behandelt de totale mens en niet slechts zijn lichamelijke klacht.

De fysiotherapeut laat de patiënten ontdekken dat hij actief deel kan nemen aan de behandeling en deze niet passief hoeft te ondergaan. De fysiotherapeut laat de patiënt voelen dat weggaan voor klachten en/of problemen deze juist erger maken, terwijl een actieve deelname mogelijkheden biedt. Door deze ervaring kan de patiënt vanuit een andere invalshoek omgaan met zijn problemen.

De behandeling begint met een 3 tot 5 tal sessies, die de persoon een aantal basisverschijnselen laat ervaren. Hierna kan met de verworven basisbegrippen de therapie worden voorgezet.
 

Indicaties

 • Onrust
 • Angstgevoelens
 • Slapeloosheid
 • Snel geëmotioneerd zijn
 • Hartkloppingen
 • Oververmoeidheid
 • Benauwdheid, hyperventilatie
 • Pijn, Hoofdpijn, etc
 

Contra-indicaties

Mensen met ernstige psychische of persoonlijkheidsstoornissen.
Naast de reguliere fysiotherapie kunt u bij ons o.a. ook terecht voor haptonomie,bekken problematiek, manuele lymfe drainage/oedeemtherapie en neurologische behandelingen. Ook voor een TENS behandeling bent u bij Fysio Steins | Hoogstraat aan het juiste adres. Wij behandelen alle leeftijden.


Deel deze pagina met vrienden en collega's


Neem direct contact op voor een afspraak
0412 - 453608
Of maak gebruik van ons afspraakformulier
Afspraak maken
Of stel uw vraag via ons contactformulier
Stel uw vraag
Of meld u aan voor onze periodieke nieuwsbrief
Nieuwsbrief
Of download of bekijk onze informatiefolders
Informatiefolders

Andere bezoekers bekeken