Beweegprogramma COPD

Wat is COPD

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is een verzamelnaam voor twee typen chronische longziekten, namelijk chronische bronchitis en longemfyseem. Bij COPD zijn de luchtwegen ontstoken en de longblaasjes beschadigd. Hierdoor ontstaat luchtwegobstructie, waardoor de longfunctie is aangetast en de ademhaling wordt bemoeilijkt

COPD wordt gekenmerkt door longaanvallen (exacerbaties). De ziekte verergert in de loop van de tijd en er zijn vaak nevenaandoeningen aanwezig.

COPD wordt ingedeeld in verschillende stadia

  • Gold 1 : Mild COPD
  • Gold 2 : Matig COPD
  • Gold 3 : Ernstig COPD
  • Gold 4 : Zeer ernstig COPD

De longarts deelt de patiënten door middel van verschillende onderzoeken in de verschillende stadia in. Hoe hoger de Gold classificering hoe meer klachten de patiënt heeft en hoe meer zijn leven door de klachten beïnvloed wordt.

Klachten en gevolgen

Patiënten met COPD hebben vaak last van kortademigheid, chronisch hoesten, benauwdheid en moeheid. Als gevolg van de aandoening treedt een afname van conditie, spierkracht en lichaamsgewicht op (hoewel overgewicht ook veel voorkomt), Dit resulteert in beperkingen in het fysiek functioneren en een afname in kwaliteit van leven. Bij de één is COPD ernstiger dan bij de ander en ook het verloop van de ziekte verschilt per patiënt. Sommige mensen hebben lichte COPD, anderen juist ernstige tot zeer ernstige COPD.

De meeste mensen krijgen COPD pas na het veertigste levensjaar. Bij acht op de tien patiënten is de oorzaak van COPD het roken van tabak. Ook mensen die al jaren gestopt zijn met roken, lopen een verhoogd risico op COPD. Andere oorzaken kunnen zijn: schadelijke stoffen, slecht behandelde astma of een erfelijke ziekte.
COPD is een ernstige longziekte met onomkeerbare gevolgen en de op drie na meest invaliderende aandoening in Europa.

Behandeling

Patiënten met COPD worden behandeld door hun specialist of huisarts met medicatie. Daarnaast verschrijven deze artsen indien nodig niet-medicamenteuze behandelingen zoals fysiotherapie , voedingsadviezen, cursussen stoppen met roken etc.

De behandelend arts adviseert fysiotherapie indien een patiënt met COPD er niet in slaagt voldoende fysiek actief te zijn, bijvoorbeeld vanwege (angst voor) kortademigheid. Fysiotherapie voor patiënten met Gold 2,3 en 4 wordt vanaf de 21e behandeling vergoed uit de basisverzekering . De eerste 20 behandelingen en therapie bij Gold 1 wordt vergoed uit de aanvullende verzekering of door de patiënt zelf.

Fysiotherapeutische behandeling

De fysiotherapiebehandeling (individueel of in groepsverband) bestaat uit gestructureerde fysieke inspanningstraining ter vermindering van de kortademigheid en verbetering van de conditie , de fysieke activiteit wordt verbeterd evenals het kunnen ophoesten van slijm.
De fysiotherapeut geeft ook advies over en begeleiding in het zelfstandig uitvoeren van oefeningen en fysieke activiteiten en voorlichting gericht op kennis, zelfmanagement en het aanmoedigen tot en aanleren van een gezonde leefstijl.
Daarnaast kunnen ademhalingsoefeningen, training van de ademhalingsspieren, advies voor lichaamshouding en ontspanningsoefeningen gegeven worden. Voor een optimaal effect dient deze therapie voor langere tijd gevolgd te worden.

Effect van fysiotherapie

  • Fysiotherapie is bewezen effectief gebleken op afname van symptomen, verbetering van inspanningsvermogen, verbetering van kwaliteit van leven en afname van angst en depressie bij patiënten met COPD.
  • Mensen met COPD zijn positief over de zorg die zij krijgen van de fysiotherapeut.
  • Fysiotherapie als belangrijk onderdeel in de longrevalidatie is kostenbesparend gebleken doordat ziekenhuisopnames voorkomen kunnen worden, met een gemiddelde besparing per vermeden longaanval van € 3.690,=.

Wilt u behandeling of meer weten over fysiotherapie bij COPD

De fysiotherapeuten van Fysio Steins | Hoogstraat informeren u graag. Bel ons geheel vrijblijvend 0412 - 453608 of maak gebruik van ons contactformulier.


Deel deze pagina met vrienden en collega's


Neem direct contact op voor een afspraak
0412 - 453608
Of maak gebruik van ons afspraakformulier
Afspraak maken
Of stel uw vraag via ons contactformulier
Stel uw vraag
Of meld u aan voor onze periodieke nieuwsbrief
Nieuwsbrief
Of download of bekijk onze informatiefolders
Informatiefolders

Andere bezoekers bekeken